Artikelen - Hgagro.nl

Artikelen

Biologisch bodemleven

Het bodemleven omvat een brede diversiteit aan organismen, bestaande uit micro-leven (bacteriën, schimmels, aaltjes, protozoa) en macro-leven (mollen, pot- en regenwormen, kevers, emelten, duizendpoten, etc.).

Lees meer >>
Effect meststoffen op bodemleven

De activiteit van het bodemleven wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid van organische stof en door de temperatuur en het vochtgehalte in een bodem. Voor de activiteit van het bodemleven zijn echter ook nutriënten nodig.

Lees meer >>
De pH (zuurgraad) van de bodem

De zuurgraad of pH is van invloed op de chemische bodemkwaliteit en de gewasgroei vanwege de beschikbaarheid van nutriënten en (zware) metalen en zuurdeeltjes (H+), de bodemstructuur en de activiteit van het bodemleven.

Lees meer >>
Voorkomende nutriëten in de bodem: calcium

Calcium is het kation dat in de grootste hoeveelheden in de bodem aanwezig is.

Lees meer >>
Voorkomende nutriëten in de bodem: stikstof

Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten, zonder stikstof kunnen planten niet groeien. Het is nodig voor de vorming van bladeren die zonlicht omzetten in energie.

Lees meer >>
Voorkomende nutriëten in de bodem: magnesium

Op grasland is de magnesiumtoestand van belang, daarbij gaat het ook om de verhouding tussen kalium en magnesium, die niet te hoog dient te zijn. Dit is vooral van belang bij beweiding en/of rantsoenen met veel gras.

Lees meer >>
Functies van organische stof in de bodem

De volgende functies van organische stof kunnen worden onderscheiden: nutriëntenlevering en -retentie, activering van het bodemleven, effecten op bodemstructuur en vochtvasthoudend vermogen.

Lees meer >>