Jaarvanbodem

Het jaar 2015 is door de voedsel en agricultuur organisatie van de verenigde naties (de FAO) uitgeroepen tot het jaar van de bodem. De aandacht die op de globale bodemvruchtbaarheid wordt gevestigd is wat HG Agro betreft essentieel. De bodem heeft die aandacht hard nodig en wij hebben op onze beurt de bodem hard nodig.Sinds jaar en dag wordt er in Nederland intensieve akkerbouw bedreven. Hier heeft onze bodem en haar vruchtbaarheid flink onder geleden. Wij denken dat het milieu, de dieren en de mens er baat bij hebben als er zorgvuldig en duurzaam wordt omgegaan met de bodem. Het is belangrijk dat we de bodemvruchtbaarheid op peil krijgen en houden. Hier zullen niet alleen wij de vruchten van plukken, maar ook de generaties na ons zullen ons zeer dankbaar zijn.

Als u meer te weten wilt komen over het jaar van de bodem, bodemvruchtbaarheid of het opwaarderen van uw bodem, dan kunt u op internet veel informatie vinden. Op deze website bent u in ieder geval in de mogelijkheid om kennis te nemen van onze organische en biologische meststoffen. Deze meststoffen stimuleren het bodemleven optimaal en maken duurzame akkerbouw als geen ander mogelijk. Op de website www.jaarvandebodem.nl kunt u specifieke informatie vinden over de ontwikkelingen rondom het jaar van de bodem.


Jaarvanbodem