Marvine - Hgagro.nl
Marvine

Marvine is een natriumarm vloeibaar mineraalcomplex uit de oceaan en bevat alle noodzakelijke bestanddelen en sporenelementen die direct opneembaar zijn voor planten en dieren. De beschikbare minerale co-factoren in Marvine maken een verhoogde vorming van plantenzymen, bodembacteriën, schimmels en bodemfauna mogelijk.


Waarom Marvine?

In de competitieve wereld waarin wij leven telt iedere cent. Marvine zorgt voor besparingen op bestrijdingsmiddelen, meststoffen en dierenartskosten. Het product verhoogt de opbrengsten en verbetert de bodemkwaliteit. Daarnaast verhoogt Marvine het aantal groeihormonen (zoals auxine) en boodschappermoleculen (zoals cytokinine) in de plant. Dit bevordert de groei van jonge scheuten en nieuwe wortelvorming.

Verhoogde enzymvorming verhoogt plantaardige pigmentproductie, wat leidt tot een groter foto-synthetiserend vermogen. Planten die zijn behandeld met Marvine ontwikkelen vaak wortelsystemen die 20% tot 30% groter zijn dan onbehandelde planten.


Voordelen:

Onderzoek & gebruik

Analyses uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria op aanvraag beschikbaar.Algemene richtlijnen voor gebruik

Verdunning: Het product moet voor de toepassing worden verdund. Gebruik hiervoor een verdunning van 1:500 tot 1:1000.

Grondbemesting:Aangelengde Marvine kan als grondbemesting worden gebruikt. Gebruik minimaal 3 toepassingen per seizoen, met drieweekse intervallen vanaf het planten, verplanten of na opkomst. Een goed alternatief is 1 grondbemesting gevolgd door minimaal twee bladspraytoepassingen na opkomst.

Bladbemesting:Verdunde Marvine kan worden gebruikt als een bladspray. Aanbevolen wordt minimaal 3 interval behandelingen per 3 weken te doen.

Jaarlijkse onverdunde hoeveelheden: Liter per hectare
Veldproeven in Baton Rouge in met nematoden besmette grond.

In 2007 werd een veldproef op maïs uitgevoerd door Dr. Edward Mc Gawley, werkzaam bij de Universiteit van Louisiana in Baton Rouge met de volgende resultaten. Twee proefvelden en één controleveld werden behandeld met één enkele toepassing van Marvine. Eén veld met mais werd behandeld met 18 liter per hectare en de andere met 36 liter per hectare. In vergelijking met de onbehandelde groep, was de verhoging in opbrengst in de twee geteste velden 58,15% en 94,49%.

Dr. Mc Gawley heeft additionele veldproeven uitgevoerd in 2008, in opdracht van de Louisiana State University (LSU) in Baton Rouge. In deze proeven, werd een 2 procent verdunning (2%) Marvine gebruikt als worteldip bij het omplanten gebruikt. De behandeling resulteerde in verhogingen in verkoopbaar fruit (zie figuur 1 & 2). Alle proeven bij LSU vonden plaats in door nematoden besmette grond die geïnoculeerd was met nematoden vóór of tijdens het planten.

Figuur 1: Meeropbrengst t.o.v. controlegroep

Veldproeven bij Collé Agriculture op commerciële, biologische basis

Begin 2012, zijn bij Collé Agriculture veldproeven uitgevoerd op een commerciële biologische boerderij in Zuid-Californië. De resultaten hier geven de prestaties weer van Marvine onder biologische teeltomstandigheden. Het eerste doel was het bepalen van een eventuele opbrengstverhoging, met als enige variabele de toevoeging van Marvine. Het tweede doel was om vast te stellen of producten die geproduceerd zijn onder commerciële voorwaarden, en behandeld zijn met Marvine, een grotere voedingswaarde zouden bevatten.

Besloten werd om de volgende gewassen te testen: bieten, wortelen, bloemkool, venkel, spinazie en snijbiet. Deze gewassen werden geteeld in velden bemest met vismeel, kippenmest, en met zowel macro als micro minerale bodemverbeteraars.

Een gedeelte van elk gewas werd naast de normale bemesting, behandeld met Marvine. In totaal werden er drie verschillende applicaties uitgevoerd. Eén bodembehandeling en twee bladspray toepassingen, in totaal 38 liter per hectare. Het grotere, onbehandelde gedeelte van elk gewas fungeerde als controle.

Zoals uit figuur 2 blijkt, werden aanzienlijke opbrengstverhogingen gerealiseerd. De cijfers van de bloemkool en de spinazie reflecteren de totaalopbrengst. De cijfers van de overige groenten zijn gebaseerd op verhandelbare opbrengsten, na het uitsorteren van ondermaatse producten.

Figuur 2: Meeropbrengst t.o.v. controlegroep

County Line Farm 2012 Winter proeven

Figuur 3 laat een vergelijking zien tussen wortels die op dezelfde dag in dezelfde akker zijn gezaaid. De wortels aan de rechter zijde hebben 3 bemestingen met Marvine gehad. 1 grondbehandeling en 2 bladspray behandelingen. Figuren 4 en 5 laten het resultaat zien van hetzelfde vergelijkingsproces voor spinazie

Figuur 3: Wortelen (17 weken na planten)Marvine