NUTRIENTEN - Hgagro.nl

NUTRIENTEN

Voorkomende nutriƫnten in de bodem:magnesium

Op grasland is de magnesiumtoestand van belang, voldoende magnesium draagt er aan bij dat buiten de typische kopziekteperiode een goede gezondheid van het vee mag worden verwacht. Daarbij gaat het ook om de verhouding tussen kalium en magnesium, die niet te hoog dient te zijn. Dit is vooral van belang bij beweiding en/of rantsoenen met veel gras(kuil).

Ook voor akkerbouw- en tuinbouwgewassen is een evenwichtig aanbod van magnesium ten opzichte van de andere kationen calcium en kalium van belang. Het magnesiumadvies hangt af van de grondsoort en de waardering van de magnesiumtoestand. Bij zeer hoge magnesiumtoestanden bestaat het risico dat de calciumvoorziening van het gras in gevaar komt. Een hoge magnesiumbezetting van de CEC van kleigronden heeft een minder positief effect op de structuurstabiliteit dan een hoge calciumbezetting.