Primal

Primal bestaat uit oer lavastenen die gewonnen worden in de Duitse Eifelstreek. Deze streek staat bekend om haar bodemvruchtbaarheid, gezonde vee en smakelijke producten. De lavastenen in Primal hebben een zeer bijzondere samenstelling van sporenelementen en een daarmee samenhangend positief effect op de bodemkwaliteit.

Eifellava wordt al lange tijd gebruikt in de landbouw en veehouderij, onder meer vanwege het hoge siliciumgehalte en de grote hoeveelheid sporenelementen. Het hoofdbestanddeel van Primal is kiezelzuur. Daarnaast zijn belangrijke bestandsdelen in Primal: aluminiumoxide, calcium, ijzer, magnesium oxide, mangaan, fosfor en zwavel.


Waarom Primal?

Primal bevat veel mineralen en sporenelementen, die allemaal direct door de planten opneembaar zijn. Hierdoor draagt het gebruik van Primal optimaal bij tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Primal dient als voedingstofbinder en werkt als een ionenwisselaar in het complexe systeem van de uitwisseling van voeding tussen bodem en plantenwortels.

Met Primal oerlavabemesting introduceren we een nieuwe dimensie van bodembeheer waarin het fundament van de bodemvruchtbaarheid, de bodemmineralen, centraal staat. Primal vult de actieve bodemmineralen in uw bodem.

Primal stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof in de bodem, versterkt de langetermijnlevering van vrijwel alle nutriƫnten (met uitzondering van stikstof) en verhoogt structureel de potentie van de bodem om nutriƫnten uit te wisselen met het gewas.


Voordelen:

Onderzoek & gebruik

Analyses uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria op aanvraag beschikbaar.

Primal