Van de bodem - Hgagro.nl

Van de bodem

De pH (zuurgraad) van de bodem

De zuurgraad of pH is van invloed op de chemische bodemkwaliteit en de gewasgroei. Onder meer door de beschikbaarheid van nutriënten (zware) metalen en zuurdeeltjes (H+), de bodemstructuur en de activiteit van het bodemleven.

De beschikbaarheid en de vorm waarin nutriënten voorkomen is afhankelijk van de pH. Vooral bij een lage pH (pH-KCl < 5) is de beschikbaarheid van de meeste nutriënten sterk verminderd. De plant kan dan minder opnemen en dit geeft lagere opbrengsten en kwaliteitsverlies. De meest gevoelige elementen zijn: stikstof, fosfaat, kali, magnesium, zwavel en calcium. Een hoge pH (pH-KCl > 7) beperkt de beschikbaarheid van bepaalde nutriënten zoals mangaan. Voor een goede gewasgroei is het essentieel de pH op een optimaal niveau te houden.

Voor de akkerbouw is de optimale pH afhankelijk van het bouwplan, omdat gewassen verschillende eisen stellen aan de pH. Zo hebben bieten een hogere pH nodig dan aardappelen. Het aandeel bieten en/of aardappelen in het bouwplan heeft dan ook invloed op de hoogte van de optimale pH.