voorkomende - Hgagro.nl

voorkomende

Voorkomende nutriƫnten in de bodem: calcium

Calcium is het kation dat in de grootste hoeveelheden in de bodem aanwezig is.

Als tweewaardig positief geladen deeltje wordt het gebonden aan organische stof en/of kleideeltjes. Ook kan het in kalkrijke gronden als kalk (calciumcarbonaat, ofwel CaCO3) in vaste vorm aanwezig zijn. Een hoge calciumbezetting aan het klei-humuscomplex zorgt in kleigronden voor een goede bodemstructuur. In kalkrijke gronden zorgt kalk voor een bufferende werking, waardoor de pH-waarde niet direct daalt door het optreden van verzurende processen.

Calcium (Ca2+) is van belang voor de stabiliteit van de cellen en het heeft een functie als regulator voor de doorlatendheid van de celmembranen.

Calciumgebrek

Calciumgebrek

Voor de opname via de wortels is de onderlinge verhouding tussen de positieve ionen (K+,Ca2+, Mg2+, NH4+en Na+) belangrijk. Bij de opname concurreren deze positieve ionen onderling. Een te groot aanbod van deze ionen remt de calciumopname.

Een belangrijke invloed op de opname hebben:

Een goede borium- en fosfaatvoorziening zorgen voor een goed calciumtransport in de plant. In pootgoed geeft een gebrek een zwakkere kiemontwikkeling en afsterving van de kiemtoppen. Daardoor is de beginontwikkeling van het gewas slecht en is het gevoeliger voor fusarium.

Een goede borium- en fosfaatvoorziening zorgen voor een goed calciumtransport in de plant. In pootgoed geeft een gebrek een zwakkere kiemontwikkeling en afsterving van de kiemtoppen. Daardoor is de beginontwikkeling van het gewas slecht en is het gevoeliger voor fusarium.

Calciumbemesting

Op een kalkhoudende grond brengen verzurende (ammonium)meststoffen calcium in de oplossing.

Een calciumbemesting met verschillende meststoffen is in de veenkolonies niet effectief gebleken.

Naast de rol in de plantenvoeding heeft calcium op zwaardere gronden ook een positief effect op de bodemstructuur.