voorkomende - Hgagro.nl

voorkomende

Voorkomende nutriƫnten in de bodem: stikstof (N)

Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten, zonder stikstof kunnen planten niet groeien. Het is nodig voor de vorming van bladeren die zonlicht omzetten in voeding voor de plant.

Planten hebben relatief veel stikstof nodig en een tekort is beperkend voor de groei. Ruw eiwit in de plant is opgebouwd met behulp van stikstof. Over het algemeen geldt: de hoeveelheid ruw eiwit in de plant = N x 6,25. Een plant heeft stikstof nodig om ruw eiwit te krijgen.

Stikstof is in de bodem grotendeels in organische vorm aanwezig. Planten nemen stikstof bij voorkeur op in minerale vorm als nitraat (NO3-) of als ammonium (NH4+). De ammoniumopname is echter niet voor alle gewassen even makkelijk en vraagt meer energie voor de plant.

In de bodem is de hoeveelheid stikstof in minerale vorm ten opzichte van het stikstoftotaal verwaarloosbaar klein. Door mineralisatie kan organisch gebonden stikstof beschikbaar komen voor opname door de plant. De omvang en snelheid van het mineralisatieproces is dan ook een belangrijke factor voor de beschikbaarheid van stikstof in de bodem. De hoeveelheid minerale stikstof in de bodem is vrijwel geheel beschikbaar voor opname door gewas.